RIIDED, PESU & AKSESSUAARID

Müügitingimused

Üldiste tingimuste kehtivus

Üldised tingimused kehtivad https://www.cleopatra.ee/ klientide (edaspidi Klient) ja EVENUX OÜ (edaspidi Cleopatra) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud. Cleopatra jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti. https://www.cleopatra.ee/ veebipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

Cleopatra poe hinnakiri

Cleopatra koduleheküljel https://www.cleopatra.ee/ müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes kohaletoimetamise kuluta. Kauba kättetoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud asukohast ja ostukorvis olevatest toodetest. Kõik poes olevate toodete hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikanud nupule "Lisa ostukorvi." Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele. Tellimuse vormistamiseks läheb klient ostukorvi, kus on näha tema valitud tooted ning info transpordi kohta. Tellimus kinnitatakse, kui klient on tasunud ostu eest pangalinki kasutades EVENUX OÜ arveldusarvele. Tellimus väljastatakse peale tasumisele kuuluva summa täies ulatuses laekumist EVENUX OÜ arveldusarvele.

Tellitud kauba eest tasumine

Tellimuse eest saab tasuda tellimuse all olevate pangalinkide kaudu EVENUX OÜ arveldusarvele. Tellimuse kinnituses on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse.

Vastutus ja vääramatu jõud

EVENUX OÜ vastutab Kliendi ees https://www.cleopatra.ee/ poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Klient vastutab https://www.cleopatra.ee/ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud). cleopatra ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

Muud tingimused

Cleopatra kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Cleopatra ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel. Jalatsipoel on õigus kasutada Kliendi isikuandmeid uudiskirja ja reklaamisõnumite edastamiseks. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Cleopatra Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui jalatsipoel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole või kohtusse (www.komisjon.ee). Kõikidele tarbijatele üle Euroopa Liidu on avatud uus elektrooniline keskkond, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi. Keskkond hõlbustab nii siseriiklike kui ka piiriüleste tehingutega seotud vaidluste lahendamist. Keskkond kannab nime ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) ning avatud ligipääsuks aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Autorikaitse

Kõik Cleopatra fotod ja tekstid on kaitstud autoriõigustega ning nende omavoliline kopeerimine või printimine on Autoriõiguse seadusest tulenevalt keelatud.